تولید کننده پنلهای احضار

و نشان دهنده های دیجیتال آسانسور

peace of mind with ATM

favorite_outline

کیفیت

کیفیت یعنی اینکه محصول بر نگردد، ولی مشتری برگردد. کیفیت با آموزش آغاز، با یادگیری اجرا و با تعهد بقاء می یابد.

phonelink

تکنولوژی

مشتریان عامل تداوم هر کسب و کاری هستند. تصور حوزه کسب و کار بدون تکنولوژی روز هیچ معنایی ندارد.

build

پشتیبانی

مشتریان برای آرامش خیالشان هزینه می کنند و محصولی را تهیه میکنند که از پشتیبانی خوبی برخوردار باشد.

گواهینامه ها

شاسی آسانسور چیست ؟

پنل آسانسور وظیفه فرمان دهی آسانسور جهت حرکت کابین را با توجه به انتخاب موقعیت طبقه مورد نظر عهده دار است که در داخل کابین و همچنین در طبقات (کنار در طبقات) مورد استفاده قرار می گیرد.برای هر آسانسور به ازای هر طبقه  و هر ایستگاه باید یک شاسی وجود داشته باشد (به جز آسانسورهای خاص) پنل شاسی طبقات باید  دارای یک دکمه فشاری جهت اخطار، نمراتور و دو فِلِش جهت تشخیص حرکت کابین به سمت بالا و پایین است.به مجموعه کلیدهایی که جهت کنترل حرکت کابین، بررسی وضعیت کلی آسانسور (نشان دهنده های جهت و نمراتور)، زنگ خطر و استُپ اضطراری و… بر روی پنل خاص درون کابین آسانسور قرار دارد،  شاسی داخلی  کابین می گویند. پنل شاسی های داخل  آسانسور به صورت تمام قد و نیم قد تولید می گردد.
فهرست